top of page
תמונה1.jpg

על הפותחנים

חשמליים, ידניים, פנאומטיים, עם מנוף, ללא מנוף, עם אורך משתנה, מתקפלים, מובנים בפקק או מחוברים  לקיר. פותחנים ממשיכים להתפתח גם 130 שנה       אחרי שהומצא הפותחן המוכר עם התבריג והמנוף שנשען על שפת פיית הבקבוק.

IMG_5406.jpg
IMG_5314.jpg
IMG_5318.jpg
IMG_5413.jpg
IMG_5351.jpg
IMG_5363.jpg
IMG_5300.jpg
IM001705.JPG
bottom of page